free bootstrap theme

Garantiitingimused

Custoria OÜ kaupadele tagatakse garantii Eesti Vabariigi seaduste kohaselt, kui kaupa kasutatakse kasutusjuhendi järgi ja tootja määratud otstarbel.

Garantiiaja arvestus algab sellest kuupäevast, mis on märgitud müügiarvele. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Custoria OÜ annab varuosadele garantiiajaks juriidilistele isikule 1 aasta või 20000km läbisõitu (kumb enne täitub).

Custoria OÜ annab varuosadele garantiiajaks füüsilistele isikule 2 aastat või 20000km läbisõitu (kumb enne täitub).

Vastavalt VÕS§ 218 lg2 eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli juba üleandmise ajal. Eeldame, et toode oli juba defektiga ning võimalikud tõestamiskulud on Custoria OÜ kanda. Ülejäänud 18 kuu (Füüsiline isik) ja 6 kuu (Juriidiline isik) jooksul eeldame, et asja mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõestamiskoormus kuulub ostjale.

Tööristadel ja Töökoja seadmetel - sõltuvalt tooterühmast. Tarvikutel - 6 kuud.

Kõigil kaupadel kehtivad tootjate poolt määratud garantiitingimused ja tähtajad

Tootjapoolne pikendatud garantii ei kehti varuosadele, mis on paigaldatud autodele, mida kasutatakse motospordis või teatud majandustegevuses (ennekõike taksod, õppesõiduautod, rendiautod).

Ostjal on õigus garantiile ainult juhul, kui toode on paigaldatud müüja poolt tunnustatud ja sertifitseeritud autoremonditöökojas ja sealjuures on järgitud kõiki tootja nõudeid.

Garantii katab üksnes ebakvaliteetset varuosa, mitte selle asendamisega seotud teenustöid ega veokulusid (tasu läbitud või läbimata kilomeetrite eest). Garantii ei kehti õlide, määrdeainete, tehnovedelike, isolatsioonimaterjalide, lampide ega kaitsmete ja muude sarnaste toodete kohta.

Custoria OÜ vastutus on igal juhul piiratud otsese varalise kahju hüvitamisega, Custoria OÜ ei vastuta mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest. Custoria OÜ poolt makstava hüvitise suurus ei saa ühelgi juhul ületada toote eest makstud summat. Custoria OÜ ei kohustu hüvitama garantiiliste toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.

Kui tekib arvatav garantiijuhtum, tuleb kaup 14 kalendripäeva jooksul saata tagasi Custoria OÜ müügiesindjale ning saata ka vabas vormis avaldus koos detailse kirjeldusega aadressil info@tartuvaruosad.ee. Avalduses tuua välja fotod, kirjeldused, pretensioonid, läbisõit antud varuosaga, võimalikult täpsed mõõtmised, montaaži ja demontaaži aeg, paigaldaja dokument teostatud tööde kohta jne.

Pärast nimetatud taotluse vormi kättesaamist võtab Müüja Nõustaja Ostjaga ühendust, et teavitada teda edasisest tegevusest. Ostja esitatud dokumendid vaadatakse läbi ja Custoria OÜ teavitab Ostjat tehtud otsusest kirjalikult 14 kalendripäeva jooksu, alates päevast, mil Ostja esitatud dokumendid on kätte saadud. Tehase ekspertiisile saadetud toodete puhul on arvestatav vastuste aeg mitte rohkem kui 90 kalendripäeva. 

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ja see tuleb asendada, peab ostja tagastama kauba originaalpakendis ning samas kompleksuses, mis oli ostes.

Kui selgub, et toode, mis on garantiijuhtumi vajadusel tootja tehasesse ekspertiisi saadetud, vastab tootja sertifikaadile, standarditele ja kauba tehnilises dokumentatsioonis märgitud tehnilistele tingimustele ning on täiesti töökorras või see on saanud kahjustada omavolilise parandamise, osade asendamise jms. tõttu, siis sellele kaubale garantiiparandust või asendust ei sooritata ning ostja peab katma kauba veokulud ja muud kulud, mis sellega seoses müüjale tekkisid.

Custoria OÜ-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta. Vealist toodet, mis on hüvitatud ei tagastata.

Kui toodet ei aktsepteerita garantiilseks, on Custoria OÜ-l tähtajaks on määratud 20 (kakskümmend) kalendripäeva alates päevast, kui tagastamine on ostjaga kooskõlastatud. Selle tähtaja ületamisel säilitab Custoria OÜ õiguse hävitada toode.

Kui varuosa ei vasta vajalikele nõuetele.

Kui varuosa, kere detailid, tuled jne. ei vasta vajalikele nõuetele või on mõõdust väljas ja toode on paigaldatud, siis on vaja järgida rangelt garantii tagastus dokumentide vormistamist.

Defektse või puudulikust tootest tuleb müüjat koos fotomaterjalidega teavitada 24 tunni jooksul peale toote kätte saamist.

Hilisemalt edastatud pretensioone (24 tunni) Custoria OÜ ei menetle.

Kindlasti on vaja kirjeldada milliseid on pretensioonid, pildistada monteerituna, võimalikult täpsete mõõtmistega. Sõiduki andmed koos VIN koodiga. Paigaldaja firma, paigaldaja firma dokumendid (töökäsk vms.), montaaži aeg ja demontaaži aeg ning vea täpne kirjeldus.

Originaalpakend peab olema säilinud ja korras. Originaalpakendi puudumisel on Cusoria OÜ l õigus menetlusest keelduda.